Contact us : 400-006-1180

call us

86 (531) 8292 7710

Email us

zzy81966@163.com

Find Us

济南市历山路70号

行业动态

瑞侃电伴热带

瑞侃电伴热带各型号温度

BTV自限温电伴热带

类型:自限温电伴热带

型号:8BTV2-CT

规格:8BTV2-CT 5BTV2-CT 3BTV2-CT 10BTV2-CT

表面温度:65(℃)

最大电压:230V

主要用途:工艺温度维持

产品认证:防爆、船级社(多国)     


BTV自限温电伴热带

专用于工艺管线或容器储罐的防冻和保温,最高维护温度为85

伴热带使用与普通区,危险区或腐蚀区.产品规格如下:

3BTV2-CT

3BTV2-CR

5BTV2-CT

5BTV2-CR

8BTV2-CT

8BTV2-CR

10BTV2-CT

10BTV2-CR

(10时发热量)

(9W/m)

(16W/m)

(25W/m)

(29W/m)

结构:

[1]铜芯导线(1.2m)

[2]导电塑料内层

[3]氟塑料绝缘层

[4]镀锡铜丝编织屏蔽

[5]氟塑料绝缘防腐外套

raychem.com/static/upload/image/20191027/1572163590211318.jpg" title="瑞侃电伴热带各型号温度" alt="瑞侃电伴热带各型号温度" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: 346px; height: 139px;" width="346" height="139"/>

性能参数:

标准颜色:黑色

温度范围:最高维持温度65

最高暴露温度85

施工温度:最低-60

挠曲半径:20℃室温时为13mm   -60℃低温时为35mm

尺寸/重量:

型号

3BTV2-CT

3BTV2-CR

5BTV2-CT

5BTV2-CR

8BTV2-CT

8BTV2-CR

10BTV2-CT

10BTV2-CR

(mm)

5.5

5.5

5.5

5.5

(mm)

10.5

10.5

15.4

15.4

(g/m)

110

110

153

153

raychem.com/static/upload/image/20191027/1572163591727482.jpg" title="瑞侃电伴热带各型号温度" alt="瑞侃电伴热带各型号温度" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; width: 389px; height: 247px;" width="389" height="247"/>

Raychem瑞侃8BTV2-CT型自限温电伴热带8BTV2-CT伴热线

瑞侃电伴热带各型号温度

Raychem瑞侃8BTV2-CT型自限温电伴热带8BTV2-CT伴热线